Neuroimmunology Program - IDIBAPS

Seminars

ÀREA DE NEUROCIÈNCIES CLINIQUES I EXPERIMENTALS

By Organitzadora: Anna Planas; Ponentes: Dra Sara Llufriu i Dra Coral Sanfeliu

Day:
Place: Auditori Esteve. IDIBAPS. Edifici CEK. Rosselló 149-153
Schedule: 15h

Seminars