Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Línies de recerca

Resposta neuroimmunològica a la agressió quirúrgica i a l’anestèsia

|Alt Image Group research area|

Sistemes de control de l’efecto farmacològico i de la modulación (Model SPEC-M)

El nostre treball s’ha basat en utilitzar un sistema d’aproximació quantitatiu a l’estudi de les relacions entre drogues anestèsiques i els seus efectes. Ens referim a aquestes sistemes com a les dades d’alta resolució, l’análisi de la senyal avançada (EEG, AEP, hemodinámica, respiració) i l’anàlisi complex de dades utilitzant el model de l’efecte mixt no linear o la lògica difosa. Els models van ser testats per simulació de les noves poblacions i van ser validats a través de tècniques prospectives i estadístiques amb l’objectiu d’optimitzar la dosi dels fàrmacs. Millorant l’administració d’anestèsics oferim la protecció del pacient contra l’agressió quirúrgica.

Més recentment hem començat per aplicar la mateixa aproximació, modelització, quantificació i predicció, utilitzant l’análisi de sistemes per a l’estudi de la resposta neuroimmunològica a l’administració anestèsica i quirúrgica. L’aproximació obre una finestra a la protecció personalitzada i a la modulació que l’anestesia ha d’oferir als pacients intervinguts quirúrgicament.

A l’àrea de neuroimmunologia, el grup ha començat un projecte d’anàlisi de dades d’experiments amb animals, portat a terme al laboratori del profesor M. Maze (UCSF, USA) en el que s’ha demostrat la influència del síndrome metabòlic a l’inici i a la perpetuació de la devallada cognitiva després de la cirugia. Específicament, la realització de la  el més aviat possible, el dia després de la cirugia pot predir el decreixement a llarg plaç en habilitats d’aprenentage dels animals.

El grup SPEC-M s’enriqueix d’una aproximació clínica. Les nostres hipòtesis es generen durant la cura de pacients i els nostres resultats li poden ser aplicats immediatament. Promovem una col·laboració estreta entre clínics (anestesiòlegs i infermeres), modelitzadors farmacològics i bioenginyers per a generar una alta sinèrgia i una interacció profitosa per a tots els investigadors.

La nostra línea de farmacologia cuantitativa clínica ha estat contínuament finançada per agències públiques (Fondo de Investigaciones Sanitarias) així com per agencies privades (Fundación Mutua Madrileña) a Espanya. El Dr Gambus actualment és investigador en el projecte NIH que dirigeix el Profesor Mervyn Maze en el camp de la Neuroimmunologia NIH Grant nº 1 R01 GM104194-01A1) 2013-2016.

SPEC-M també col·labora amb companyies que monitoritzen serveis como l’avaluació de noves tecnologies. Les idees generades pel nostre equip han estat desenvolupades com a prototips i justament ara s’estan duent a terme els assaijos clínics per a demostrar el possible paper en la cura clínica. S’han sol·licitat dues patents que es troben en procés d’avaluació.

Estem iniciant col·laboracions amb altres grups de recerca entre les quals la més important és amb el Laboratori del Professor M. Maze de la UCSF. També col·laborem amb el Dr V. Degos (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière) i el Professor B. Gaudilliere (Stanford University).

El treball del nostre grup ha estat publicat en revistes d’anestesiologia d’alt impacte descrivint els models dels efectes colaterals i terapèutics dels fàrmacs anestèsics, la influència de tractament o el decreixement de la variabilitat mitjançant la integració de la informació individual de la genètica dels pacients.

Acadèmics

Empreses

 • Dr Pedro Gambús

  PRINCIPAL INVESTIGATOR

  Profile

  Pubmed

 • Xavier Borrat

  Associate Investigator

 • Jordi Mercadal

  Associate Investigator

 • Marc Giménez

  Associate Investigator

 • Ricard Mellado

  Associate Investigator

 • Iñaki F Trocóniz

  Guest Associate Investigator

 • Erik W Jensen

  Guest Associate Investigator

 • José F Valencia

  Guest Associate Investigator