Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Línies de recerca

Autoimmunitat sobre Antígens Sinàptics

|Alt Image Group research area|

El nostre interès es centra en un grup de malalties localitzades en la intersecció d’autoimmunitat, càncer i proteïnes sinàptiques. Això inclou la descripció de nous síndromes, els mecanismes immunològics associats, l'aïllament dels antígens diana i el desenvolupament de tests diagnòstics i estratègies terapèutiques.

Aquests estudis han identificat 17 autoantígens i han generat tests diagnòstics, alguns dels quals són utilitzats arreu del món. En els darrers 5 anys, hem descobert una nova categoria de processos autoimmunes que resulten en alteracions de la memòria, conducta, cognició i poden ocasionar psicosi.

Aquests processos s’associen a respostes autoimmunes caracteritzades per anticossos contra receptors i proteïnes sinàptiques, com per exemple els receptors de glutamat (NMDA, AMPA) o els receptors GABA(B), o contra proteïnes sinàptiques relacionades amb l’epilèpsia (LGI1, Caspr2) entre altres.

Un cop els antígens han estat identificats, els nostres estudis s’enfoquen a determinar els mecanismes cel·lulars i moleculars pels quals els anticossos alteren la funció dels receptors i proteïnes sinàptiques, i produeixen els símptomes. Els resultats d’aquests estudis han impactat en múltiples disciplines mèdiques i de neurociències, ja que ofereixen una connexió entre processos immunològics i funcions neuronals, relacionats amb memòria, conducta, psicosi, epilèpsia i degeneració neuronal.