Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Línies de recerca

Marcadors Biològics i de Neuroimatge en Esclerosi Múltiple i Neuromielitis Òptica

|Alt Image Group research area|

L'esclerosi múltiple és una malaltia clínicament heterogènia i difícil de predir en la seva evolució. El nostre interès es centra en identificar marcadors biològics, genètics i de neuroimatge, que permetin arribar de forma més precoç i segura al diagnòstic i, que siguin predictors de l'evolució de la malaltia.

Per això, hem incorporat a la investigació biològica bàsica, una línia d'investigació de neuroimatge amb l'aplicació de tècniques de ressonància magnètica no convencional i tomografia òptica de coherència. La primera utilitza tècniques que ofereixen una major informació sobre els processos fisiopatològics subjacents i s'associen de forma més forta amb dades predictives de discapacitat.

La segona, ens permet detectar en viu els fenòmens neurodegeneratius que pot comportar la malaltia. L'objectiu final del nostre grup és poder traslladar en el futur els resultats d'aquests estudis a la pràctica clínica habitual, tant en la seva vessant diagnòstica com a l'hora d'establir l'estratègia terapèutica més adient.

Acadèmics

Empreses

Finançadors

Millora de la reconstrucció de la tractografia de les radiacions òptiques

La radiació òptica (RO) és un dels principals components del sistema visual i una estructura clau en risc en les malalties de substància blanca com ara esclerosi múltiple (EM). No obstant això, és difícil dur a terme la seva reconstrucció mitjançant l’ús de ressonància magnètica amb la seqüència de tensor de difusió per  un canvi brusc de direcció en bucle de Meyer i la presència de fibres que convergeixen i estan de pas al llarg de la via.

Contribucions

- Oferim una eina automàtica per obtenir la reconstrucció de radiació òptica que inclou el bucle anterior a través de la tècnica de tractografia.

- Aquest técnica requereix una imatge 3D-estructural i una seqüència DWI. És molt recomanable incloure una seqüència de mapa de gradient.

- Es presenta una nove tècnica basada en diferents métodes i amb el coneixement anatòmic del tracte radiació òptica.

- El directori de sortida conté l'arxiu de la radiació òptica (format .tck), les llavors i les màsqueres de destinació (tàlem i l'escorça visual).

Contacta’ns