Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Vols fer una donació?

Els nostres proyectes d’investigació són possibles gràcies al finançament que els investigadors aconsegueixen de les administracions públiques, fundacions, contractes amb empreses i donacions. El finançament adequat és imprescindible per a ser competitius a nivell internacional i aconseguir resultats aplicables a pacients. Per tant, tots els investigadors del programa estem implicats en trobar recursos per recolzar els nostres projectes

El nostre programa es financia amb projectes i contractes amb l’Institut de Salud Carlos III del Ministerio de Economía y Competitividad, amb el Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Educación, la Generalitat de Catalunya i la Comisió Europea i els National Institute of Health dels EEUU. Així mateix obtenim finançament de diferents fundacions com la Marato TV3, la Fundació Ramon Areces, etc.

I per descomptat, mitjançant donacions de pacients i persones sensibilitzades amb aquestes malalties i que són conscients que per a millorar la qualitat de vida dels pacientes cal promoure la investigació i la innovació en el camp de les malalties neuroimmunològiques.

ESTIC INTERESSAT A FER UNA DONACIÓ PARTICULAR

Per a realitzar una donació particular ho pot fer:

  • Per Transferència bancaria
  • Amb Targeta de Crèdit
  • Contribuir a través d’herències

Les aportacions poden ser puntuals o periòdiques i també es poden fer nominals a un projecte o bé al conjunt de projectes actius.

La nostra unitat de Facturació i Cobraments, del Departament d’Economia i Finances de la Fundació Clínic, li reemetran un model certificat a on apareix el número de compte a fer la transferència.

En finalitzar l’any, la Fundació Clínic emet un certificat de donació que serveix per a presentar a Hisenda i així poder fer la deducció pertinent.

Contacte:

Nom: Laura Planas
Correu electrònic: lplanas(ELIMINAR)@clinic.ub.es
Telèfon: 93 227 54 00 ext 4802

Per Transferència bancaria

Per a realitzar una transferència ho pot fer al compte bancari de la FUNDACIÓN CLINIC de La Caixa: 2100 xxxx 79 xxxxxxxx29.

Por favor indiqui a l‘apartat de concepte: “Donació Sr/a;

Per a la desgravació fiscal necessitarem les següents dades:

  • Nom i Cognoms
  • Adreça
  • NIF

Amb Targeta de Crèdit

Estem treballant en el sistema. Properament estarà disponible.

Contribuir a través d'herències

Es poden deixar llegats o part d’aquestes de patrimonis de particulars. Si està interessat en aquest tema per favor contacti amb nosaltres.