Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Què és la Neuritis Òptica?

La Neuritis Òptica és una malaltia poc freqüent que afecta a joves i pot prouir seqüèl·les neurològiques que limiten la qualitat de vida.

COM ÉS EL CURS DE LA MALALTIA?

La Neuritis Òptica és una malaltia que apareix generalment entre els 25-45 anys que produeix la disminuició de la visió amb pèrdua de nitidesa, de mala descriminició dels colors i de zones del seu camp visual amb la visió distorcionada. S’inicia de forma progressiva durant pocs dies i després es produeix la recuperació al llarg dels 6 mesos següents. La recuperació pot no ser completa i freqüèntment els pacients mostren la seqüèl·la d’alteració en la visió d’alguns colors i dificultada per a llegir en situacions de baix contrast (gris sobre blanc).

QUÈ ESTÀ PASSANT?

A la Neuritis Òptica es produeix una reacció inflamatòria del nervi òptic. Aquesta inflamació pot estar causada per múltiples factors que inclouen les infeccions i més freqüentment un proces inflamatori global de la resta del Sistema Nerviós tal com passa a l’Esclerosi Múltiple. Freqüentment no es troba la causa que desencadena la inflamació i a aquesta entitat se li dóna el nom de Neuritis Òptica Idiopàtica.

COM ES TRACTA?

En el moment actual, no disposem de tractament específic per la Neuritis Òptica. L’administració de corticoids intravenós i orals escurça el període de símptomes però no hi ha evidencies de que afavoreixi una major recuperació per al nervi. Els pacients amb Neuritis Òptica en el context de l’Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent es beneficien de teràpies per a evitar futurs brots de la malaltia però no tenen efecte sobre la recuperació del nervi.

Afortunadament en el moment actual hi ha diverses línies d’investigació que busquen afavorir la remielinització (anti-LINGO) o promoure la neuroprotecció (BN201).

COM ES DIAGNOSTICA?

La Neuritis Òptica es diagnostica pel seu curs clinic característic i amb l’ajuda d’algunes proves diagnòstiques. La més important és la Tomografia de Coherencia Òptica que permet avaluar la inflamació en el nervi òptic i monitoritzar la progressió del dany. Altres proves que es realitzen per a confirmar el diagnostic són:

  • Proves funcionals visuals com la Campimetria, visió en color i l’agudesa d’alt i baix contrast. L’alteració de l’agudesa de baix contrast és molt característica d’aquesta entitat.

  • Resonancia Magnètica Cerebral que permet veure la inflamació del nervi com una senyal del nervi augmentada després de l’administració de Gadolinio i avaluar la presencia de lesions que sugereixin Esclerosi Múltiple.

  • L’analítica de sang per a descartar altres malalties reumatològiques o infeccioses.

  • Els Potencials Evocats Visuals (pattern i sobretot multifocals) que permeten identificar casos lleus de Neuritis Òptica i informen sobre la recuperació.