Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

|Alt Image|

Què és el laboratori de la Via Visual?

El Laboratori de la Via Visual neix el 2011 a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) en col·laboració amb l’Institut Clínic de Neurociències (ICN) i l’Institut Clínic d’Oftalmologia (ICOF).

L’objectiu d’aquest laboratori és promoure la investigació sobre els mecanismes de dany neuroaxonal a l’Esclerosi Múltiple (EM) i la Neuritis Òptica (NO) i la cerca de marcadors pronòstic i de resposta al tractament mitjançant l’estudi de la via visual aferent amb una prespectiva multidisciplinar centrada en el pacient.