Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Línies de recerca

Immunopatogènesi de les Malalties Neurològiques Paraneoplàsiques

|Alt Image Group research area|

Les malalties neurològiques paraneoplàsiques apareixen en malalts amb un càncer generalment en fase molt inicial i el seu correcte diagnòstic és fonamental per al descobriment del tumor i la prevenció de la progressió de la malaltia neurològica.

El nostre grup ha contribuït de forma fonamental a confirmar la causa immunològica d’aquestes malalties i és un centre de referència internacional per a l’avaluació dels anticossos antineuronals que s’associen a les malalties neurològiques paraneoplàsiques.

El grup està interessat en la caracterització d’anticossos antineuronals, i els seus antígens, que puguin tenir rellevància en el diagnòstic o en la patogènesi d’aquestes malalties. Alguns dels anticossos descoberts per nosaltres, com l'anti-Hu, l'anti-Tr o l’anti-SOX1, actualment s’usen de forma rutinària com a predictors de les malalties neurològiques paraneoplàsiques.