Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Marcadors genètics i de RM de la progressió a llarg termini de l'esclerosi múltiple.

En què consisteix?

Es tracta d'un estudi prospectiu amb pacients amb esclerosi múltiple amb més de deu anys de duració de la malaltia. Avaluem l'associació entre la discapacitat física (problemes motors, deambulació, símptomes sensorials i de coordinació) i el rendiment cognitiu juntament amb les dades de RM avançada. D'altra banda, s'investigarà la influència de la genètica sobre les dades de RM més rellevants. Combinarem les nostres dades amb la informació genètica de més de 4000 pacients amb EM dins d'un projecte europeu, MultipleMS, amb la finalitat de caracteritzar la genètica amb altres dades biològiques subjacents a l'evolució de la malaltia.

Quins són els resultats fins ara?

Un aspecte d'aquest estudi és investigar l'associació entre l'activitat diària mesurada per un acceleròmetre en pacients amb esclerosi múltiple i el dany en diverses regions de la ruta motora i sensitiva, inclosa la medul·la espinal. L'estudi ha demostrat que el dany (pèrdua de volum) en el cerebel i en la medul·la espinal cervical es critica per la deambulació.

Què estem buscant i com ens pots ajudar?

El nostre objectiu és entendre la base de la discapacitat mitjançant la informació obtinguda a través de la RM i de la genètica. Si pateixes esclerosi múltiple i vols participar en un projecte de RM, pots contactar amb el nostre grup. Les dades de RM utilitzades pel control clínic de la malaltia estaran disponibles per a tu i per al teu neuròleg.