Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Millora de la reconstrucció de la tractografia de les radiacions òptiques

La radiació òptica (RO) és un dels principals components del sistema visual i una estructura clau en risc en les malalties de substància blanca com ara esclerosi múltiple (EM). No obstant això, és difícil dur a terme la seva reconstrucció mitjançant l'ús de ressonància magnètica amb la seqüència de tensor de difusió per un canvi brusc de direcció en bucle de Meyer i la presència de fibres que convergeixen i estan de pas al llarg de la via.

Contribucions

  • Oferim una eina automàtica per obtenir la reconstrucció de radiació òptica que inclou el bucle anterior a través de la tècnica de tractografia.
  • Aquest técnica requereix una imatge 3D-estructural i una seqüència DWI. És molt recomanable incloure una seqüència de mapa de gradient.
  • Es presenta una nove tècnica basada en diferents métodes i amb el coneixement anatòmic del tracte radiació òptica.
  • El directori de sortida conté l'arxiu de la radiació òptica (format .tck), les llavors i les màsqueres de destinació (tàlem i l'escorça visual).