Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Biomarcadors de ressonància magnètica predictors de la resposta al tractament en l'EM

En què consisteix?

És un estudi longitudinal i prospectiu amb pacients d'esclerosi múltiple per trobar biomarcadors de la resposta als tractaments de primera línia (interferó beta i acetat de glatiràmer). Es combinen tècniques de MR avançades sensibles a la inflamació, desmielinització i a la degeneració amb dades clíniques i valors extrets del líquid cerebrospinal per predir la resposta als tractaments. Aquest estudi implica el desenvolupament tecnològic per tal d'augmentar l'aplicabilitat i la fiabilitat de les tècniques de RM incloent el tensor de difusió, la tractografia, la connectivitat estructural, l'espctroscòpia i la imatge de la medul·la espinal.

El nostre objectiu consisteix a trobar eines útils per predir la resposta al tractament. La predicció de la resposta al tractament en l'esclerosi múltiple ajudarà als metges i als pacients a individualitzar i a decidir el millor esquema terapèutic per a cada pacient.

Quins són els resultats fins ara?

Hem millorat les tècniques de reconstrucció de la substància blanca del cervell (tractografia). D'altra banda, hem aplicat aquesta millora metodològica en l'anàlisi de la connectivitat cerebral. Vam identificar xarxes estratègiques, on s'inclouen les xarxes frontoparietals, les estructures de substància grisa subcortical i la ínsula, les quals són critiques pel manteniment atencional i de les funcions executives. Així mateix, hem identificat un increment de la connectivitat en algunes xarxes, recolzant la presència de canvis en la plasticitat cerebral.

L'objectiu principal, el qual consisteix a avaluar la capacitat dels biomarcadors de RM per a predir la resposta al tractament, serà avaluat en un futur pròxim, quan finalitzem el reclutament i finalitzem el seguiment dels pacients.