Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Pubmed

Tornar

Sara Llufriu

Neuròloga, PhD i Investigadora

La Dra. Sara Llufriu és neuròloga de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple (EM) a l'Hospital Clínic de Barcelona -IDIBAPS des de l'any 2008. Al final de la residència de Neurologia va rebre el premi "Emili Letang" per dur a terme un projecte d'investigació basat en l'ús de ressonància magnètica avançada (RM) en l'EM. De 2009 a 2012 va rebre una beca competitiva del Ministeri de Salut espanyol per desenvolupar la recerca clínica en l'EM.

La seva investigació implica l'ús de tècniques de ressonància magnètica avançada per determinar marcadors de predicció de la progressió de l'EM i la resposta als tractaments modificadors de la malaltia. La seva formació inclou les etapes d'investigació en imatge avançada en el laboratori d'imatge en EM a la UCSF tutelat pel Dr. Daniel Pelletier, i també a la Unitat d'Investigació de Neuroimatge a l'Hospital San Raffaele tutelat pel Dr. Maria A. Rocca i el professor Massimo Filippi. La dra. Llufriu va obtenir el màxim Cum Laude per la seva tesi doctoral titulada "La ressonància magnètica i tècniques electrofisiològiques per avaluar i predir la discapacitat en pacients amb esclerosi múltiple" l'any 2013.