Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

|Alt Image|

Què és el grup d'Imatge Avançada en Malalties Neuroimmunològiques (ImaginEM)?

El grup ImaginEM és un equip d'investigació multidisciplinar format per investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i de l'Hospital Clínic de Barcelona. L'objectiu principal d'aquest grup consisteix a trobar biomarcadors de neuroimatge sensibles a l'evolució de la malaltia i a la resposta a teràpies en malalties neuroinmunològiques com l'esclerosi múltiple (EM). Les tècniques d'imatge per ressonància magnètica (RM) avançades són sensibles als canvis patològics del cervell i de la medul·la espinal i, per tant, són eines útils per explorar els mecanismes de dany de discapacitat física i cognitiva subjacent a l'EM. En aquest sentit, el nostre grup desenvolupa millores tècniques a la RM avançada per aplicar-los a la investigació clínica. Formem part de la xarxa europea d'investigadors MAGNIMS (de l'anglès, Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis).