Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Línies de recerca

Marcadors Biològics i de Neuroimatge en Esclerosi Múltiple i Neuromielitis Òptica

|Alt Image Group research area|

L'esclerosi múltiple és una malaltia clínicament heterogènia i difícil de predir en la seva evolució. El nostre interès es centra en identificar marcadors biològics, genètics i de neuroimatge, que permetin arribar de forma més precoç i segura al diagnòstic i, que siguin predictors de l'evolució de la malaltia.

Per això, hem incorporat a la investigació biològica bàsica, una línia d'investigació de neuroimatge amb l'aplicació de tècniques de ressonància magnètica no convencional i tomografia òptica de coherència. La primera utilitza tècniques que ofereixen una major informació sobre els processos fisiopatològics subjacents i s'associen de forma més forta amb dades predictives de discapacitat.

La segona, ens permet detectar en viu els fenòmens neurodegeneratius que pot comportar la malaltia. L'objectiu final del nostre grup és poder traslladar en el futur els resultats d'aquests estudis a la pràctica clínica habitual, tant en la seva vessant diagnòstica com a l'hora d'establir l'estratègia terapèutica més adient.