Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Què és l'Encefalitis Autoimmune?

Les encefaltisis autoimmunes sinàptiques són desordres del sistema nerviós (cervell i/o mèdul·la espinal) i malalties mediades pel sistema immune.

Els pacients amb un dels PND tenen o desenvoluparan en un futur càncer i el seu tractament inclou d'una banda el problema neurològic i d'altra banda, el càncer. El PND pot afectar a qualsevol part del sistema nerviós i asemblar qualsevol altre síndrome comú. La majoria de pacients amb PND són d'edat avançada i sovint mostren factors de risc per a desenvolupar un càncer. El grau de recuperació d’un pacient amb PND pot variar molt però la majoria de pacients continuen presentant dificultats al llarg de la seva vida.

Els pacients amb encefalitis autoimmunes sinàptiques poden o no tenir càncer. Aquests pacients són en la majoria adults joves, adolescents o nens. Aquests síndromes causen inflamació del cervell de manera que els pacients poden trobar-se molt malalts i necessitar cures intensives. De totes maneres, amb el tractament adequat i la rehabilitació, la majoria de pacients es recuperen.

Com es diagnostiquen?

El diagnòstic dels símptomes dels PND depèn majoritàriament de l’avaluació clínica i inclou la història mèdica del pacient i els símptomes que presenta. La majoria de pacients amb aquests símptomes mostren anticossos (proteïnes immunitàries) a la sang o al líquid cefaloraquidi. La major part d’aquests anticossos i els testos per a detectar-los han estat definits pels investigadors del nostre programa sota la direcció del Dr Josep Dalmau. Per a les PND que están associades al càncer s'utiltizen els tests com l’escàner CAT o la imatge per PET per a localitzar aquest càncer.

Com es tracten?

En general aquests síndromes estan tractats amb immunoteràpies amb esteroids, immunoglobulines intravenoses (IVIg), intercanvi de plasma entre d’altres. Quan es detecta un càncer es treballa amb els oncòlegs per tal de dirigir el tractament que podrà incloure la quimioteràpia o la radiació.

Com contribueix el nostre centre a l'estudi dels PND i de les Encefalitis Autoimmunes?

Som un centre internacional de refèrencia per a l’estudi d’aquests síndromes. Els nostres metges tenen molts anys d’experiència diagnosticant i tractant pacients amb PND o amb encefalitis autoimmunes sinàptiques. Els nostres investigadors són líders en el camp de la identificació de les proteïnes immunes que permeten diagnosticar aquests síndromes així com en el desenvolupament de noves estrategies de tractaments que puguin millorar la vida dels pacients.