Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Notícies

ECTRIMS 2017, París. European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

El nostre grup ha presentat dos treballs en forma de ponència on el Magí Andorrà ha comentat un nou mètode d'anàlisi de l'atrofia cerebral i la Dra. H. Martinez-la Piscina ha presentat l'atrofia de les cèl·lules ganglionars de la retina de forma precoç i persistent a 18 mesos en pacients amb esclerosi múltiple. En forma de pòster, s'han presentat 7 treballs que engloben varies línies de recerca con l'equip de Neuroimatge avançada liderat per la Dra. Llufriu. Ella juntament amb Eli Solana han presentat un estudi de connectivitat cerebral en Neuroeconomia i un altre on es va avaluar el substrat metabòlic de l'eficiència de la xarxa frontoparietal i han presentat un estudi amb una tècnica novedosa d'imatge avançada anomenada "fingerprinting".  La Dra. Solà ha presentat un estudi on relaciona l'impacte de la medul·la espinal en l'activitat diària mesurada amb un acceleròmetre en pacients amb esclerosi múltiple i la Dra Armangué ha presentat un estudi clínic sobre la importància dels anticossos anti-MOG en nens amb un primer episodi desmielinitzant, basat en una cohort espanyola. La Dra. Solà i el Dr Saiz a més han presentat dos estudis on han descrit les característiques clíniques més rellevants de pacients amb neuromielitis óptica paraneoplàsica i els resultats del registre català de neuromielitis òptica on s'ha calculat l'incidència i la prevalença de la malaltia a la nostra regió.