Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Notícies

Fellowship en Neuroimmunologia Clínica

La Unitat de Neuroimmunologia-Esclerosi múltiple de l'Hospital Clínic de Barcelona ofereix una plaça formativa no remunerada en neuroimmunologia, oberta a neuròlegs/es joves que hagin acabat l'especialitat en els últims 5 anys. La duració del programa serà d'1 any (Juny de 2020 a Juny de 2021), i l'activitat formativa es desenvoluparà tant en el camp clínic, consultes externes monogràfiques (esclerosi múltiple, altres malalties desmielinitzants, encefalitis i altres malalties mediades per anticossos), neuro-oftalmologia, i neuroimmunologia pediàtrica, com al laboratori incloent la neuroimatge, i el laboratori de neuroimmunologia. Les persones interessades hauran d'enviar una carta de sol·licitud, CV complet, i 2 cartes de recomanació a l'atenció del Dr. Albert Saiz, coordinador de la Unitat, a la a la direcció de correu:   unitatneuroimmuno@clinic.cat

El candidat/a seleccionat/de haurà de complir amb els requeriments del centre per  Estades Formatives d'Especialistes Espanyols, i requeriran l'aprovació de la Comissió de Docència de l'Hospital Clinic de Barcelona; en el cas d'especialistes estrangers, el procediment s'ha de  gestionar amb una antelació aproximada d'uns 15 mesos, doncs una vegada aprovat por la Comissió de Docència haurà de ser avaluat per el de la comissió corresponent de la Generalitat de Catalunya, i una vegada resolt de forma favorable s'haurà de sol·licitar l'autorització oficial del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.