Programa de Neuroimmunología - IDIBAPS

Notícies

Article a JAMA Neurology: Assessing Biological and Methodological Aspects of Brain Volume Loss in Multiple Sclerosis

L'estudi ens ha ensenyat que la pèrdua de volum cerebral en esclerosi múltiple (EM) no segueix una dinàmica lineal, sinó que és perd a velocitats més grans els primers anys de la malaltia.

Els investigadors van utilitzat una cohort de 140 pacients d'EM seguits anualment amb ressonància magnètica, una cohort de 20 voluntaris sans seguits un any per avaluar la pèrdua de volum en absència de malaltia I una cohort de 34 voluntaris sans per avaluar el soroll de la mesura.

Els primers 5 anys de la malaltia van mostrar indicis de tenir una pèrdua de volum cerebral més gran en totes les regions estudiades. També vam observar que la reproductibilitat de la mesura la fa encara poc adequada per estudiar pacients individuals. En el mateix estudi vam comparar dos tècniques de mesura, la basada en el programari FSL I la basada en la tècnica d'integració jacobiana. Aquesta segona va demostrar tenir menys soroll I biaix en les mesures.

Finalment, la conclusió de l'estudi és que el 0.4%/any que s'havia proposat com a objectiu terapèutic hauria de ser reconsiderat.